Cargol treu banya

Destinataris: P3
Descripció: Activitat centrada en la descoberta del món dels cargols. Forma, alimentació, mides, espècies… partint de la base de l’observació i l’experimentació.